Vítáme Vás na oficiálních webových strankách společnosti

OVO-IMONT Třebíč spol. s r. o.

 

Firma OVO-IMONT Třebíč, spol.s.r.o. byla založena na jaře roku 1999. V počátku své existence se zabývala výkupem, zpracováním a vývozem vybraných druhů ovoce a za tímto účelem vytvořila síť výkupen po celém okrese Třebíč. Touto činností se zbýváme doposud.

K zásadnímu  kroku ve vývoji firmy došlo v roce 2003, kdy jsme rozšířili předmět  našeho podnikání o nakládání s odpady, přičemž velmi významnou součástí této činnosti byl od počátku svoz stavebního odpadu. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou středních a malých stavebních firem Třebíčska, ale také rovněž s individuálními stavebníky.

 

V rámci našeho odpadového hospodářství se zabýváme sběrem a tříděním druhotných surovin, jako je papír, plasty, streč-folie, PET-láhve, textil apod. Tyto suroviny nabízíme k dalšímu zpracování, případně zajišťujeme jejich ekologickou likvidaci. Provádíme též svoz a likvidaci komunálních a nebezpečných odpadů.

Na pomyslný vrchol v našem oboru jsme vystoupili v roce 2007,  kdy se nám po téměř dvouletém snažení podařilo v areálu firmy na ulici Žďárského 205 v Třebíči dobudovat  areál  DEPONIE stavebních sutí, jehož hlavním smyslem je ekologické přepracování stavebních odpadů na  dále využitelné stavební materiály. RECYKLACE stavebního odpadu umožňuje jeho další využití v podobě stavebních recyklátů, jejichž částečné nahrazování primárními nerostnými surovinami je bezesporu správným trendem, který významně přispívá ke zkvalitnění našeho životního postředí!

ovo_picmain

Činnosti:

 

 

 

Nakládání s odpady - sběr a výkup druhotných surovin, kontejnerová přeprava, pronájem kontejnerů, svoz a likvidace nebezpečných odpadů, provozování DEPONIE stavebních odpadů, zpracování a prodej recyklátů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOND ASEKOL - Rekonstrukce-stavební úpravy sběrného dvora

Scan-140804-0003.pdf

Firma OVO-IMONT Třebíč, spol. s.r.o. je vedena v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp.zn. C33248

Výzva k podání nabídek na stavbu

Společnost OVO-IMONT Třebíč spol. s r.o. vyhlašuje výběrové řízení na výstavbu sběrného dvora Kožichovice (25.9.2012)

VÝZVA_stavba SD Kožichovice_25.9.2012_final.pdf

Výzva k podání nabídek

Společnost OVO-IMONT Třebíč spol. s r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pořízení technologie na sběrný dvůr (28.3.2012)

Výzva k podání nabídek

mapkacr.gif

Ovo Imont-Třebíč, spol. s r.o.

Žďárského 205, 674 01 Třebíč

Tel.: 568 841 442
Mob.: 602 717 691, 602 717 668
Fax : 568 841 442

www.ovo-imont.cz
ovoimont@seznam.cz

http://www.ekolamp.cz

 

ovo_foot