Chcete využít našich služeb?? volejte 568 841 442 PO až PÁ
jsme specialisté na svoz, zpracování a likvidaci odpadů
kontaktujte nás

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů naší společnostiOchrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů naší společnosti

 

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. I naše společnost plní svou povinnost při zajištění sběru a recyklace elektra na konci doby jeho spotřeby ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL. Díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému společností ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci, vznikají úspory.

 

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos naší společnosti OVO-IMONT Třebíč, spol. s r.o., k ochraně přírody, vyplývá, že s ohledem na množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 17,87 MWh elektřiny, 1197,30 litrů ropy, 130,36 m3 vody a 0,75 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 4,59 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 76,43 kg.

 

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

 

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.