Chcete využít našich služeb?? volejte 568 841 442 PO až PÁ
jsme specialisté na svoz, zpracování a likvidaci odpadů
kontaktujte nás
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Poradenství v oblasti nakládání s odpady

Poradenství v oblasti nakládání s odpady

  • Poradenství v oblasti nakládání s odpady

  • Vedení firemní evidence odpadů (poradíme vám, jak evidovat produkci odpadů v souladu s legislativou, případně povedeme Vaší evidenci).
    Zařazení, odpadů podle Katalogu odpadů (poradíme vám, jak odpady zařadit dle katalogového čísla a jak správně třídit odpady v místě jejich vzniku).

  • Vystavení dokladů o převzetí a likvidaci odpadů

  • Zpracování ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů

  • Zhotovení ročního hlášení o nakládání s odpady

  • Označení sběrných prostředků a nádob na tříděný odpad

  • Zpracování základního popisu odpadu. Vyhláška MŽP č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky ě.3831200l Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ukládá povinnost vypracování základního popisu odpadu, která se tyká všech, kteří předávali odpady k uložení na skládky.