Chcete využít našich služeb?? volejte 568 841 442 PO až PÁ
jsme specialisté na svoz, zpracování a likvidaci odpadů
kontaktujte nás

Poradenství v oblasti nakládání s odpady

 • Poradenství v oblasti nakládání s odpady

 • Vedení firemní evidence odpadů (poradíme vám, jak evidovat produkci odpadů v souladu s legislativou, případně povedeme Vaší evidenci).
  Zařazení, odpadů podle Katalogu odpadů (poradíme vám, jak odpady zařadit dle katalogového čísla a jak správně třídit odpady v místě jejich vzniku).

 • Vystavení dokladů o převzetí a likvidaci odpadů

 • Zpracování ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů

 • Zhotovení ročního hlášení o nakládání s odpady

 • Označení sběrných prostředků a nádob na tříděný odpad

 • Zpracovánízákladního popisu odpadu. Vyhláška MŽP č.294/2005 Sb., o
  podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
  terénu a změně vyhlášky ě.3831200l Sb., o podrobnostech nakládání s
  odpady ukládá povinnost vypracování základního popisu odpadu, která se
  tyká všech, kteří předávalí odpady k uložení na skládky.