Chcete využít našich služeb?? volejte 568 841 442 PO až PÁ
jsme specialisté na svoz, zpracování a likvidaci odpadů
kontaktujte nás
Drobečková navigace

Úvod > Napište nám

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Vážení klienti společnosti OVO-IMONT Třebíč, spol.  s r. o., se sídlem Žďárského 205, 674 01, Kožichovice, IČO 25560395, registrovaná v Obchodním rejstříku, u Krajského soudu v Brně, pod sp.zn. C 33248, dovolujeme si Vám sdělit informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecně nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Naše společnost shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, číslo účtu. Nezpracováváme údaje dětí mladších 13 let.

OVO-IMONT Třebíč, spol. s r. o., zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Osobní údaje zpracováváme v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s naší společností, nebo pokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Poskytnutí osobní údajů je stejně jako uzavření smlouvy s naší společností dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na poskytnutí služeb převzetí či dodávku zboží a bez některých údajů nedokážeme poskytnutí služby, převzetí či dodávku zboží poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, název obchodní firmy, sídlo, dodací adresa, telefon, e-mail adresa, číslo účtu.

Údaje zpracováváme ze zdrojů, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na poskytnutí služeb, převzetí či dodání zboží.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše firma disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Všechny osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

OVO-IMONT Třebíč, spol. s r. o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv ANAG, spol. s. r. o.

Naše společnost může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrana údajů, jakou poskytuje sama naše firma. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro OVO-IMONT Třebíč, služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adresu info@ovo-imont.cz.

V případě kdy naše společnost zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018

Na další úspěšnou spolupráci se těší tým společnosti OVO-IMONT Třebíč, spol. s r. o.