Chcete využít našich služeb?? volejte 568 841 442 PO až PÁ
jsme specialisté na svoz, zpracování a likvidaci odpadů
kontaktujte nás
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Projekt Rozšíření portfolia služeb

OVO – IMONT Třebíč, spol. s r. o.

sídlo: Žďárského 205, 67401 Třebíč

V Třebíči dne 19.7.2010

TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt Rozšíření portfolia služeb - zpracování a recyklace stavebních odpadů dokončen

Společnost OVO – IMONT Třebíč spol. s r.o. úspěšně zrealizovala projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt „Rozšíření portfolia služeb - zpracování a recyklace stavebních odpadů“ byl zaměřený zejména na rozšíření portfolia služeb společnosti o výrobu stavebního materiálu (štěrky, písek) ze stavebního odpadu, zefektivnění stavební činnosti tříděním nesourodého stavebního materiálu a zeminy a nabídku alternativního stavebního materiálu pro firmy i drobné stavebníky. Pro zajištění těchto činností bylo nutné pořídit zařízení k manipulaci se stavebním odpadem (kolový nakladač), jeho drcení a následné třídění (třídič).

Projekt „Rozšíření portfolia služeb - zpracování a recyklace stavebních odpadů“ byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, na rozvoj podnikatelské činnosti a na efektivnější řízení procesu ve společnosti. Klíčovým faktorem rozvoje podnikatelského subjektu je potřeba odpovídajícího kvalitního technického a technologického zázemí, které je pro zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti odpadového hospodářství nezbytné. Společnost pořídila potřebnou technologii (kolový nakladač, mobilní drtič a třídič) pro zpracování a recyklaci stavebních odpadů. Technika umožní ekonomický provoz a zajistí rovněž maximální kapacitu pro třídění, ekologickou likvidaci nebo další využití (využitelných frakcí) tříděného a dále zpracovávaného odpadu.

Společnost OVO – IMONT Třebíč, spol. s r.o. pořídila uvedené technologie za celkem 18 728 900 Kč. Dotace z EU činila 9 551 739 Kč a dotace ze SFŽP ČR 1 685 601 Kč.

Realizací projektu došlo k navýšení kapacity pro zpracování stavebního odpadu a jeho třídění o 80 000 tun za rok.

Kontaktní osoba: Pavlína Nováčková

Tel/fax: +420 568 841 442

e-mail: ovoimont@seznam.cz


RPS